دانستنی های پانل کامپوزیت در نمای کامپوزیت

دانستنی های پانل کامپوزیت

دانستنی های پانل کامپوزیت در نمای کامپوزیت:

معمولا معماران و طراحان در نمای کامپوزیت به سمت پانل هایی رفته اند
که بنا بر عمل اندونیزه کردن، عمل آوری شده باشند

و این محصولات مورد استفاده بسیاری از ساختارهای  آلومینیومی خوش نام در جهان
مانند sears tower بوده و همچنان نیز مورد توجه است.

با این که به تازگی تکنولوژی های پیشرفته در اندونیزه کردن، پانل ها را برای تولید طیف وسیع از رنگ ها در نمای کامپوزیت امکان پذیر ساخته است .

 و در جهان نیز نمای ساختمان ها با استفاده از همین محصول رنگ های گوناگونی ایجاد شده،

اما در ایران تنها رنگ نقره ای است که کاربرد دارد و حتی خیلی از مجریان پروژه های ساختمانی نمی دانند که دامنه رنگ این محصولات بسیار گسترده و حتی قابلیت سفارشی بودن دارد.

استفاده از این ورق ها در نمای کامپوزیت ناگهان در ساخت و ساز ایران با دو مفهوم همراه شد؛

اولین معنی در این جا بود که نمای ساختمان که با پانل های آلومینیومی پوشش یافته اند،

بناهای مهم و مدرن هر شهر به حساب می آیند و مفهوم بعدی به جلال و عظمت بنا برمی گردد

که نمای آلومینیوم بسیار در آن اهمیت داشت

در کمتر از یکی دو سال این ورق های وارداتی چنان جای خود را در بین مصالح پیش ساخته باز کردند که امروزه به یکی از اصلی ترین مصالح مورد استفاده درنمای ساختمان کشور بدل شده اند.

استفاده از این محصول در ساختمان های دولتی ساز و ارگان ها نیز در این فرآیند بی تاثیر نبود.