دفعات پاکسازی ورق کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند

پاکسازی ورق کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند

دفعات پاکسازی ورق کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند

پاکسازی ورق کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند هرچند بستگی به شرایط آب و هوا و موقعیت جغرافیایی بنا دارد،
اما قسمت روکش شده لاک کوره ای با فلوروکربنو حتی پیش رنگ و روکش آکلریک پلی استر و قسمت اصلی روکش الومینیوم در هنگام آلودگی نمایان نمیباشد.

ضرورت تمدید عملیات نظافت صفحات در مناطق صنعتی آلوده ،خطوط ساحلی و یا در مکانهایی که به تازگی شروع به ساختمان سازی شده است ،
نه تنها برای پاکییزگی ظاهری ، بلکه برای زدودن گردوغبار به منظور جلوگیری از جرم گرفتن صفحات در درازمدت لازم است.

اغلب اوقات ریزش باران موجب پاکیزگی و زدودن آلودگی از صفحات خارجی میشود.

در مناطق کم باران که مقدار باران کمتری انتظار میرود،
میتوان با تمدید دفعات نظافت این کمی را جبران نمود.

حتی در یک ساختمان واحد ، قسمتهایی از صفحات که کمتر در معرض دید میباشند نیاز به نظافت بیشتر و قسمتهایی که بیشتر در دید هستند
نیاز کمتری به پاکسازی دارند.

زیرا در قسمتهای با دید کمتر ترکیبات مضر بر روی صفحه روکش دار انباشته میشوند.

از این رو نیاز بیشتری به بررسی دارند.این عوامل باید در برنامه نظافت مدنظر قرار گیرند.

اجرای طرح برنامه نظافت روکشهای فلزی خارجی میتواند همراه با دیگر امور از قبیل پاک کردن شیشه ها و ترکیبات آلومینیوم های رنگی صورت گیرد.

این مقاله را نیز مطالعه نمایید : نظافت و نگهداری ورق کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند

نکات عمومی پاکسازی ورق کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند

نطافت اغلب در قسمتهای متداول زیر مورد نیاز است:

  • مناطق کم باران
  • مناطق صنعتی آلوده
  • مناطقی که ساخت و ساز در آنها به تازگی و با وسعت بالا آغاز شده باشد.
  • مناطق مه آلود و نواحی ساحلی با چرخش چگالی متناوب و خشک.

در مناطق مه گیر و نواحی ساحلی که همراه با تناوب چگالی و خشکی همراه است و رسوبات نمکی و آلودگی انباشته میشود.
به خصوص ساختمانهای پناهگاهی طاق مانند به دلیل عدم شستشو با باران و تجمع گردو غبار در آنها.