فواید استفاده از ورق کامپوزیت آلومینیوم

فواید استفاده از ورق کامپوزیت آلومینیوم

فواید استفاده از ورق کامپوزیت آلومینیوم

جدا از بحث زیبایی شناسی تنوع در اجرا و کیفیت متفاوت ورق کامپوزیت آلومینیومی
به طور خلاصه از ۲ منظر وجوه تمایز دیگری بین این محصول و سایر مصالح نماسازی وجود دارد.

اولین و مهمترین امتیاز ورق کامپوزیت آلومینیوم
وزن سبک آن و در نتیجه کمک قابل توجه به سبک سازی ساختمان می باشد.

چرا که بر همه اهل دانش و فن ساختمان پوشیده نیست که کاهش وزن لرزه ای ساختمان
منجر به کاهش نیروی برش پایه و در نتیجه کاهش نیروی زلزله در محاسبات سازه ای می گردد.

به طوری که در نتیجه این امر المانهای سازه ای ساختمان اقتصادی تر و بهینه تر طرح می شود
که در واقع این امر جدا از مسئله خطر زلزله باعث سبکتر شدن مقاطع سازه ای می گردد .

همچنین به دلیل نصب یک اسکلت فلزی به ساختمان برای نصب ورق های کامپوزیت آلومینیوم نمی توان از تأثیر مطلوب این اسکلت به عنوان میانقاب ها صرف نظر نمود. وجه تمایز دیگر ورق کامپوزیت آلومینیوم لحاظ مبحث ۱۹ مقررات ملی است. چرا که به دلیل وجود لایه پلی اتیلن و همچنین آب بند بودن ورق کامپوزیت آلومینیوم در کنار وجود هوای محبوس بین ورق کامپوزیت آلومینیوم وساختمان یک عایق حرارتی – صوتی پیرامونی ساختمان بوجود می آید که تأثیر آن بسیار مطلوب و قابل توجه است.

بیشتر بدانید : لزوم استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان

مشکلات موجود در استفاده از ورق کامپوزیت آلومینیوم

بی تردید بزرگترین مشکل موجود ورق کامپوزیت آلومینیوم که به این صنعت نوین لطمه می زند از یک سو ورود محصولات بی کیفیت و از سوی دیگر اجراهای نامناسب برخی افراد غیر متخصص است.
با وجود اینکه در بازار کشور محصولاتی با کیفیت مناسب و استاندارد و همچنین گروه های متخصص برای اجرای این نما هم اتفاقاً وجود دارد، انتظار می رود به خصوص در بحث اجرای ورق کامپوزیت آلومینیوم افراد متبحر و کاردان صرفاً به اجرای ورق کامپوزیت آلومینیوم بپردازند و افراد غیر متخصص از لطمه زدن به این صنعت نوپا دست بکشند.
هم چنین کارفرمایان محترم پس از تحقیق و اطمینان به کیفیت ورق کامپوزیت آلومینیوم و اجرا نمای کامپوزیت اقدام به نماسازی نمایند و این امر مهم را تنها از شرکت های معتبر بخواهند.