مقاومت ورق کامپوزیت در برابر زلزله

مقاومت ورق کامپوزیت در برابر زلزله

مقاومت ورق کامپوزیت در برابر زلزله

چرا کامپوزیت آلومینیوم در مقابل زلزله مقاوم است ؟

با توجه به اهمیت طراحی مقاوم سازه ها در برابر زلزله در ایران و دیدگاه متخصیصین و مسئولین امر ساخت و ساز در جهت کاهش وزن سازه ها اهمیت استفاده از مصالح با تکنولوژی بالا و سبک وزن در ساختمان به طور واضح تری قابل مشاهده می باشد .

سبک سازی ساختمان در مرمت و بازسازی ساختمانهای موجود نقش مهمتری را ایفا می نماید چرا که به علت سن بالا و دیدگاههای قدیمی طراحی دارای سازه های ضعیف تری هستند .

بیشتر بدانید : لزوم استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان

به کارگیری و مقاومت ورق کامپوزیت در برابر زلزله و سبک وزن در ساختمانها منجر به داشتن نما و ساختمان سبک تری خواهد شد که به میزان قابل توجهی در کاهش نیروهای ناشی از زمین لرزه موثر می باشد .

در نمای ساختمانهای بلند مرتبه از چه متریالی باید استفاده شود . سبک سازی ، عایق حرارتی ، عایق صوتی ، تنوع در شکل پذیری ، ابعاد دلخواه ، زیرسازی سبک مقاوم در طول زمان ، مقاوم و ایمن در برابر زلزله  ، تاثیرگذاری در سبک سازی اسکلت اصلی ساختمان .

جدول مقایسه وزن ورق کامپوزیت آلومینیوم Premium Bond  و سایر مصالح

نوع مصالح

وزن

کیلوگرم /مترمربع

وزن مصالح زیرسازی 

کیلوگرم /مترمربع

جمع

کیلوگرم /مترمربع

سنگ گرانیت

حدود ۸۱

حدود ۲۰ ( زیرسازی آهنی )

۱۰۱

سنگ گرانیت

حدود۸۱

حدود  ( با ملات )

۱۵۰

سرامیک

حدود ۶۸

حدود ۲۰ ( زیرسازی آهنی )

۸۸

سیمان با ضخامت

حدود۷۸

۷۸

شیشه

حدود۲۶

حدود ۱۲ ( با پروفیل آلومینیوم)

۳۸

ورق آلومینیومی

حدود ۱۵

حدود ۱۰

۲۵

PREMIUM BOND

حدود ۶/۵

حدود ۵

۵/۱۰