نور در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

نور در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

نور در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

اگر از نور کامل و طبیعی خورشید که گستردگی و کیفیت آن قابل مقایسه با نورهای دیگر نیست صرف نظر کنیم،
استفاده از نور آبی مصنوعی و چراغ های روشنایی، به نیازی ضروری و همیشگی تبدیل شده است.

به خصوص نقش نور در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان نورپردازی در معماری داخلی بسیار مهم و جذاب می نماید.

با افزایش کارآیی های صنعت برق و امکانات تکنولوژی مربوط به آن، استفاده از محصولات وابسته به آن نیز رشد چشمگیری داشته است؛
چنانکه باید اذعان داشت روشنایی، راه را برای یک تحول در شناخت و طراحی معماری باز کرده است.

این محصولات که مشتمل بر انواع چراغ ها و سیستم های روشنایی هستند،
ابزار اصلی نورپردازی را تشکیل می دهند.

با تنوع این ابزار، طراحان با مسئله ای مواجه می شوند
و آن انتخاب صحیح وسیله نوری و تعیین محل مناسب برای آن است.

چنین مشکلی پیچیده تر از تامین کمی نور است.

اگر چه لامپ های عریان قادرند نیازهای کمی نور را به آسانی مرتفع کنند،
واضح است که جنبه های دقیق تامین آسایش و نکات ظریف زیبایی شناسی از عهده این وسایل ساده برنمی آید.

در حقیقت گره کار در تهیه و تامین نور نیست بلکه تنظیم منابع نوری برای خلق محیط مناسب بصری، مسئله اصلی است.

موزه مردم شناسی با معماری سنتی و استفاده از عناصر و نمادهای معماری ایرانی خود مکانیست
برای معرفی فرهنگ و باورهای و سنتهای ایرانیان است .

اما آنچه به این موزه جلوه ای خاص بخشیده است
هنر نور پرادازانیست که با تلفیق رنگ و نور و هنر و تجهیزات نور پرادازی جذابیتی منحصر به فرد را در این موزه به تصویر کشیده اند
تا ضمن جذب گردشگران خاطرهای زیبا را از فرهنگ این سرزمین در یاد آنها به یادگار گذارند .

این موزه که توسط شرکت کمان آبی شهر طراحی و اجراء گشته
براستی گواه این مطلب است که تا چه حد هنر نورپردازی میتواند در ایجاد ارتباط با مخاطبان تاثیر مثبت گذاشته
و به مکانهای تفریحی و توریستی که در ایران به وفور یافت میشود جلوه ای زیبا و نو بخشد و موجب رونق این گونه امکان شود .