هشدار !!!

هشدار !!!

هشدار !!!

مصرف کننده محترم

با توجه به سودجویی برخی افراد و برندها از عدم آگاهی لازم مشتریان بر خود واجب دانستیم
جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان توضیحات لازم را در جهت اطلاع رسانی ارائه دهیم .

متاسفانه این برندها به منظور سودجوئی ، ورق های کندسوز B را به نام B1 ، با افزایش قیمت جزئی ریالی
و در برخی موارد با ارائه تست آزمایشگاهی با عنوان کلی گرید B و نه به طور مشخص B1 ارائه می نمایند .

این در حالی است که پرمیوم باند در راستای ارتقاء سطح کیفی و ایمنی محصولات
، ورق های کند سوز ( پرمیوم باند پلاس ) را بدون افزایش قیمت به بازار عرضه می کند .

بیشتر بدانید : ورق آلومینیوم کامپوزیت ضدحریق(FR) پرمیوم باند

ایمنی محصولات ، ورق های کند سوز ( پرمیوم باند پلاس ) را بدون افزایش قیمت به بازار عرضه می کند .

لازم به ذکر است هزینه تامین مواد اولیه گرید B1 واقعی ، در هر متر مربع بیش از 4۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد .

و هزینه تامین مواد اولیه گرید B1 PLUS واقعی ، در هر متر مربع 800.000 ریال می باشد .

( مقایسه رفتار ورق های کند سوز پرمیوم باند پلاس و ضد حریق گرید B در مقابل آتش )

گرید B معمولی (FR PLUS)گرید B1
این محصول کند سوز می باشداین محصول به سختی مشتعل می گردد
سرعت اشتعال را کاهش می دهددر صورت اشتعال ، خود به خود خاموش می شود
در مجاورت آتش ، قطرات مذاب ازاین محصول کمتر چکه می کند . ( نسبت به پلی اتیلن سبز )در مجاورت آتش ، قطرت مذاب از این محصول چکه نمی کند و این موضوع مانع از سرایت آتش به سایر نقاط می شود
مواد سوختنی در این نوع هسته کمتر است و از این رو سرعت اشتعال کمتری نسبت به هسته معمولی دارندبه دلیل وجود مواد معدنی خاص ، در صورت بروز حریق این مواد از خود آب آزاد می کنند که باعث می شود شعله خاموش شود
دود ناشی از سوختن در مقایسه با هسته های معمولی کمتر استدر صورت اشتعال ، در مقایسه با هسته های معمولی و گرید FR PLUS دود بسیار کمتری تولید می نماید
مواد سمی ، جهت مقاوم سازی در برابر حریق در ترکیب آن به کار نرفته است . در بعضی از ورق ها از مواد سمی جهت مقاوم سازی در برابر حریق استفاده می شود که ارزان تر استبرای مقابله با حریق در هسته B1 پرمیوم باند ، از مواد Halogen free و عاری از مواد سمی استفاده می شود . در بعضی از ورق ها از مواد هالوژن دارجهت مقاوم سازی در برابر حریق استفاده می شود که سمی است اما باعث کاهش قیمت می شود .