آزمایشات مختلف بر روی ورق های آلومینیوم کامپوزیت

آزمایشات ورق های آلومینیوم کامپوزیت

ورق های کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند پس از طی آزمایشات و تست های متعدد موسسات معتبر بین المللی و داخلی از قبیل دانشگاه مهندسی مواد شیراز ، موسسه تحقیقاتی رنگ امیر کبیر – مترا ، مرکز پژوهش متالوژی رازی ، شرکت خدمات آزمایشگاهی اقیانوس سبز و مطابق با نتایج موفقیت آمیز حاصل ، موفق به اخذ استاندارد های و گواهینامه های ملی و بین المللی از جمله استاندارد CE تاییدیه کیفیت اروپا جهت صادرات می باشد . مجموعه کارخانجات پرمیوم باند پس از گذارندن ممیزهای دشوار و انجام آزمونهای مختلف موفق به دریافت مدارک در زمینه های کامپوزیت آلومینیوم و شاخص های مدیریت کیفیت محصول و رعایت استاندارد های جهانی گردید .

ورق های کامپوزیت پرمیوم باند در آزمایشگاه مهندسی مواد شیراز پس از گذراندن تست خمش و کشش موفق به اخذ گواهینامه و استاندارد CE گردید .

همچنین از موسسه IQS انگلستان پس از ارائه گزارش از آزمایشات تست کیفیت رنگ ورق کامپوزیت پرمیوم باند ، موفق به گواهینامه و استاندارد KYNAR گردید .

لازم به ذکر است که جهت استاندارد ضد حریق ورق کامپوزیت پرمیوم باند پس از گذراندن تست های متعدد موفق به دریافت گواهینامه ضد حریق از مرکز فنی تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گردیده است .

برخی از آزمایش هایی که بر روی ورق کامپوزیت انجام می شود :

۱-ضخامت پوشش
۲- آزمون براقیت
۳- سختی سنجی مدادی پوشش
۴- آزمون انعطاف پذیری پوشش
۵- آزمون ضربه – سقوط آزاد
۶- آزمون چسبندگی – برش عرضی
۷- آزمون مقاومت در آب جوشان
۸- آزمون مقاومت در برابر اسید
۹- آزمون مقاومت در برابر بازها
۱۰- آزمون سوراخ شدگی
۱۱- آزمون اندازه گیری استحکام چسبندگی لایه ها
۱۲- آزمون خمش
۱۳- آزمون تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی
۱۴- آزمون تعیین دمای انحراف گرمایی
۱۵- آزمون سرعت اشتعال

آزمایشات مختلف بر روی ورق های آلومینیوم کامپوزیت

آزمایشات مختلف بر روی ورق های آلومینیوم کامپوزیت

این صفحه را نیز بازدید نمایید : تست محصولات پرمیوم باند

این مطلب را به اشتراک بگذارید!