بازسازی بنای ساختمان

بازسازی بنای ساختمان

بازسازی بنای ساختمان

بازسازی ساختمان به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که به صورت کلی یا جزئی منجر به تغییراتی در ظاهر و بنای ساختمان میشود.
و هدف از انجام آن معمولا به خاظر فرسودگی ساختمان( بازسازی نما ) و یا تغییرات کلی در ساختمان است.
معمولا هزینه های بازسازی ساختمان کمتر از احداث ساختمان جدید میباشد.

در این مقاله سعی شده است طی فرایندی ضرور انجام بازسازی بیان شود.
سپس به مراحل بازسازی ساختمان پرداختیم تا به یک جمع بندی از بازسازی ساختمان برسیم.
همچنین بازسازی نما بطور جداگانه بررسی شد.(به دلیل اهمیت این موضوع)
و در نهایت نمونه هایی از بازسازی ساختمان مسکونی و بازسازی ساختمان اداری ارائه شده است.

چرا نیاز به بازسازی ساختمان وجود دارد ؟

با توجه به کیفیت مصالح مورد استفاده در ساختمان و عمر مفید هر ساختمان این یک امر ضروری است.
که ساختمان پس مدتی فرسوده شده و نیاز به بازسازی ساختمان وجود دارد.
چراکه ساختمان پس از عمر مفید خود به شدت نسبت به عواملی همچون زلزله آسیب پذیر میشود.
همچنین عوامل جوی همچون بارش باران و برف که منجر به یخ زدگی و نفوذ رطوبت می شود مصالح ساختمانی را دچار فرسایش می کند.
علاوه بر این وجود آب در ساختمان یک عامل مهم در فرسودگی ساختمان ها می باشد.
بهمین دلیل بازسازی سیستم تأسیسات ساختمان از مهم ترین نکات بازسازی ساختمان هاست.

عامل مهم دیگری که باعث آسیب دیدگی ساختمان ها می شود، وجود کاربر بی توجه و بی دقت می باشد.
همه این دلایل منجر به این می شود که چندین بار در طول عمر بنا به بازسازی ساختمان نیاز پیدا کنیم.
آنچه که حائز اهمیت است انجام بازسازی اصولی می باشد تا هزینه ها در دراز مدت کاهش یابد.

در بین اجزای ساختمان نمای جبهه رو به باران بیشترین آسیب را می بیند به همین علت به بازسازی نما پرداختیم.

با توجه به تغییر کاربری ساختمان ها از مسکونی به اداری بازسازی ساختمان اداری نیز بسیار رایج می باشد.
در ادامه مراحل بازسازی ساختمان به تفصیل آورده شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید!