تست نانو کامپوزیت

تست نانو ورق کامپوزیت پرمیوم باند

تست نانو ورق کامپوزیت پرمیوم باند

ورق کامپوزیت نانو پرمیوم باند

مقدمه

تست نانو ورق کامپوزیت پرمیوم باند طی نمونه های ارسالی ورق کامپوزیت پرمیوم باند به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از نظر خواص آبگریزی و خود تمیز شوندگی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت .

هدف از انجام آزمون

هدف از انجام آزمون تعیین ویژگی خود تمیز شوندگی و آب گریزی پوشش اعمال شده بر روی ورق کامپوزیت پرمیوم باند می باشد .

آزمون های انجام شده

اندازه گیری زاویه تماس ایستا – آب بر روی نمونه ها

روش های آزمون

روش های ارزیابی ترشوندگی

  • زاویه تماس ایستا

زاویه ی تماس ایستا ( زاویه تماس در حالت سکون ) مهمترین معیار ارزیابی ترشوندگی سطوح است .

اندازه گیری زاویه تماس آب . اولین و متداول ترین روش جهت بررسی میزان آبدوستی یا آبگریزی سطح می باشد .

زاویه ی تماس قطره آب به پارامترهای مختلفی از جمله انرژی سطح ، زبری زیرایند ، نحوه ی آماده سازی سطح و میزان تمیزی آن وابسته است .

اگر قطره آب با سطح جامدی زاویه تماس کوچکتر از ۹۰ درجه بسازد ،
سطح را تر خواهد کرد و آن سطح سطحی آبدوست خواهد بود
و چنانچه اندازه این زاویه در بازه ۱۸۰ تا ۹۰ درجه قرار داشته باشد سطح تر نشده و سطح آبگریز خواهد بود .

زاویه تماس آب بر روی سطوح آبگریزی بسیار بالاست
و قطره بر روی شکلی مشابه کره ی کامل پیدا می کند . در سطوح آبگریز می باشد .

لذا پیش شرط ایجاد خاصیت خود تمیز شوندگی دارا بودن زوایای تماس ایستا بالاتر از ۱۵۰ درجه و آبگریز بودن سطح می باشد
که در صورت محقق شدن این مهم زاویه لغزش و زاویه تماس جهت ارزیابی میزان چسبندگی قطره ی آب روی سطح نیز بررسی می شود .

 

بیشتر بدانید : آلومینیوم کامپوزیت پانل با روکش نانو

نتایج آزمون ها

نتایج بررسی زاویه تماس ایستا – آب در خصوص نمونه ها :

برای اندازه گیری زاویه تماس از روش قطره چسبیده استفاده شد
در این روش قطره های با حجم ۳ میکرو لیتر آب بدون یون ، توسط یک میکروپیپت ، بر روی سطح نمونه قرار داده شده
و از قطره ، تصویر دیجیتالی با دروبین گرفته شد .

سپس توسط نرم افزار Image J ، زاویه تماس آن اندازه گیری گردید . برای هر نمونه این تست بر روی سه نقطه ی مختلف از سطح تکرار گردید و میانگین آنها به عنوان زاویه تماس نهایی گزارش شد .

این مطلب را به اشتراک بگذارید!