ضوابط احداث جايگاه سوخت

ضوابط احداث جايگاه سوخت

ايمني و ضوابط احداث جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي ( شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران)

در این مقاله می خواهیم مطالبی در خصوص ضوابط احداث جايگاه سوخت برای عزیزانی که قصد احداث جایگاه سوخت دارند ارائه کنیم .

توسعه منطقي و موزون جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي در سطح كشور با هدف تامين رفاه و تسهيلات براي مردم و تعريف جايگاه، به عنوان يكي از مولفه هاي شهر سالم در جهت دسترسي آسان شهروندان، جلوگيري از اتلاف سوخت و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در كلان شهرها، از اهداف عالي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد.

ضوابط احداث جايگاه سوخت

ضوابط احداث جايگاه سوخت

 

انواع جايگاه و ابعاد زمين مورد نياز احداث جایگاه سوخت

 1. جايگاه تك سكو بنزين با ابعاد (7 در 8) (10 در 6) (16 در 5/9) مترمربع، جهت عرضه بنزين در شهرهاي بزرگ كه مشكل كمبود زمين يا گراني زمين وجود دارد و همچنين براي احداث در پاركينگها، مجتمع هاي بزرگ مسكوني، اداري، صنعتي به صورت عرضه در اتاقك :
 1. جايگاه تك سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 11 متر
 1. جايگاه 2 سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 16 متر
 1. جايگاه 3 سكو بنزين، حداقل بر 30 متر و حداقل عمق 30 متر
 1. جايگاه 2 فرآورده 2 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 25 متر
 1. جايگاه 2 فرآورده 3 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 40 متر
 1. جايگاه 2 فرآورده 4 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 60 متر

شرايط و موقعيت زمين پيشنهادي احداث جایگاه سوخت

 1. ترجيحا” زمين پيشنهادي از مراكزي كه با كار گرم (جوشكاري، نانوائي و …) مرتبط هستند، فاصله مناسب داشته باشد.
 1. خيابان دسترسي به جايگاه قابليت مانور نفتكش را داشته باشد. حريم برق فشار قوي (دكل – پست) لوله هاي انتقال گاز و خطوط راه آهن رعايت شده باشد.
 1. زمين نبايستي در حريم رودخانه – مسيل باشد.
 1. طراحي جايگاه بايستي تحت نظارت و مسئوليت مهندسي مشاور مورد تائيد سازمان نظام مهندسي و يا ساير دستگاه هاي ذيربط انجام شود.
 1. لازم است كليه نقشه هاي تهيه شده توسط مشاور، به لحاظ مراعات تمامي استانداردهاي تاسيسات نفتي، به تائيد مهندس منطقه و واحد HSE منطقه رسانيده شود.

 

ضوابط احداث جايگاه سوخت

ضوابط احداث جايگاه سوخت

خلاصه برخي از الزامات جهت طراحي جايگاه

1- عرضه بنزين در سكوهاي مجاور دفتر و عرضه نفت وگاز در سكوهاي مجاور خيابان (جاده)، مدنظر قرار گيرد.

2- به منظور فرار سريع نفتكش در زمان حريق، محل تخليه در خروجي جايگاه در نظر گرفته شود.

3- فاصله بين دو سكو، حداقل 6 متر در نظر گرفته شود.

4- پيش بيني تلمبه مخصوص عرضه بنزين به موتور سيكلت ها، به صورت مجزا، در صورت امكان

5-طراحي جايگاه، به ويژه نماي داخلي و خارجي ساختمان، متناسب با شرايط اقليمي و فرهنگي هر منطقه اجرا شود.

6- تهيه و نصب ژنراتور برق اضطراري، مجهز به سيستم راه انداز اتوماتيك الزامي است.

7- اجراي طرح كف پخش كن اتوماتيك با سنسورهاي مربوطه، جهت سايبان تلمبه ها، روي حوضچه مخازن و محل تخليه يا طرح هاي مناسب جايگزين ديگر براي اعلام و اطفاء

حريق.

8- نصب سيستم سطح و دماسنج هوشمند و سيستم جلوگيري از سرريز مخازن الزامي است.

9- مخازن زيرزميني جايگاه ميبايستي حداقل با ظرفيت 45000 ليتر ساخته و نصب شوند. (حدود 5/1 برابر بالاترين ظرفيت نفتكش هاي موجود)

10- ارتفاع سكوهاي بنزين 10 سانتي متر به همراه پيش بيني گارد مناسب جهت تلمبه ها

11- رعايت مقررات آئين نامه 2800 جهت مقاوم سازي در تاسيسات و ابنيه، در برابر زلزله الزامي است و همچنين رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ابنيه جايگاه

 

مطالب پیشنهادی : نمای جایگاه پمپ بنزین

 

12- تفكيك و محصور نمودن محوطه مخازن از ساير تاسيسات و قسمت هاي جايگاه

13- پيش بيني سيستم هوشمند حفاظت الكترونيكي با نصب دوربين هاي مدار بسته

14- ضروری است کلیه جایگاه های سوخت مجهز به سیستم آب آتش نشانی و سیستم کف شوند

15- احداث کانال در حاشیه طولی پمپ بنزین ها با در نظر گرفتن شیب مناسب در مقابل محل تخلیه سوخت و هدایت کانال به حوضچه سرپوشیده با ظرفیت حداقل 20000 لیتر

16- تخلیه حوضچه بعداز هربارشستشو و در نظر گرفتن پمپ مناسب جهت تخلیه

17-  لازم است که تا انتهای تخلیه سوخت راننده در محل حضور داشته باشد

18- ضروری است به تعداد کافی خاموش کننده پودری و سطل شن در جایگاه وجود داشته باشد

19-لازم است پرسنل آموزش و تعلیمات لازم ایمنی را فراگرفته باشند

20-کروکی مسیرلوله کشی ها و شیرفلکه و مخازن سوخت تهیه و در اختیار سازمان آتش نشانی قرار گیرد.

21- سیم ارت مخازن بررسی و درصورت وجود نقص سریعاً مرتفع گردد

22- تعبیه تابلوهای هشدار در خصوص عدم استعمال دخانیات و تلفن همراه در داخل جایگاه.

این مطلب را به اشتراک بگذارید!