نحوه محاسبه نمای کامپوزیت چیست؟

نحوه محاسبه نمای کامپوزیت چیست؟

یکی از معضلات اجرای نمای کامپوزیت، اختلاف پیمانکاران با کارفرمایان درباره نحوه محاسبه نمای کامپوزیت میباشد. کارفرمایان معمولا مبنای محاسبه خود را سطح نمایان نما قرار میدهند. در مقابل پیمانکاران سطح گسترده نمای کامپوزیت را. (نحوه محاسبه نمای کامپوزیت چیست؟)

منظور از سطح گسترده نمای کامپوزیت چیست؟

با توجه به اینکه نمای کامپوزیت بصورت پانل بر روی انجام میگیرد، نمای اجرا شده دارای یک سطح نمایان در یک سطح ناپیداست. سطح ناپیدا، لبه های ورق کامپوزیت میباشند که در درون درز دور ورق کامپوزیت قرار گرفته اند. به زبان ساده‌تر سطح گسترده، سطح ورق نمای کامپوزیت میباشد قبل از خم شدن لبه های برگشتی.

سطح گسترده چقدر بیشتر از سطح نمایان است؟

در پاسخ به سوال فوق ابتدا میبایست روش اجرای نما را مشخص نمود. لبه های برگشتی در روشهای مختلف نصب عرض متفاوتی دارند. در مجموع میتوان گفت: در روش نصب fixing ، سطح گسترده نما حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از سطح نمایان نما میباشد . در روش  هنگینگ این مقدار به ۱۵ تا ۲۰ درصد میرسد. علت این است که در روش hanging لبه های برگشتی بخاطر عرض پانچ روی ورق بیشتر میباشد.

موارد دیگری که بر تفاوت سطح نمایان و سطح گسترده موثر است:

به عنوان یک محور کلی میتوان گفت که هر عملی که باعث شود تعداد و عرض لبه های برگشتی در نما بیشتر شود عملا این اتفاق به تفاوت سطح نمایان و سطح گسترده کمک بیشتری میکند. یکی از مواردی که در این زمینه موثر است طرح پانل بندی خرد است. هر چقدر که از مدول های کوچکتری برای پانل بندی نمای کامپوزیت استفاده شود مقدار لبه های برگشتی بیشتر میشود و در نهایت مساحت سطح گسترده از سطح نمایان بیشتر میشود. مورد دیگر تعداد پنجره ها و فرو رفتگی های در نما است. معمولا کارفرمایان جهت بر آورد ورق کامپوزیت مصرفی طول و عرض نمای خود را درهم ضرب میکنند و مساحت پنجره ها را از این مقدار کم میکنند. در صورتیکه پنجره ها بدلیل داشتن ورقهای کنار پنجره و فلاشینگ های کف و سقف پنجره عملا بر متراژ نما اضافه میکنند.

لذا در آنالیزهای قیمت و خرید ورق میبایست به موارد زیر جهت برآورد دقیق مساحت نما توجه گردد:

  1. روش اجرای نما.
  2. طرح پانل بندی نما.
  3. توجه به عوارض نما مثل فرو رفتگی.
  4. توجه به تعداد پنجره ها.
  5. طرح فلاشینگ بام.

این مطلب را به اشتراک بگذارید!