نصب پانل های آلومینیوم کامپوزیت

نصب پانل های آلومینیوم کامپوزیت

چند نکته درباره نصب پانل های آلومینیوم کامپوزیت هست
که توجه پروژه های ساختمانی فراوانی را به خود جلب کرده است.
سیستم نصب این محصول در نمای آلومینیوم کامپوزیت به گونه ای است
که هم در ساخت و سازهای جدید و هم در مرمت و بازسازی ساختمان های فرسوده مورد استفاده قرار گرفته است .

این مقاله را نیز مطالعه نمایید : بازسازی نمای ساختمان

برای نصب پانل ها در نمای آلومینیوم کامپوزیت کافی است،
سطح مورد نظر را از اضافه ها پاک کرده
و ورق های آلومینیوم کامپوزیت را با روش های برش، پانچ، سوراخ کاری، خم کردن،
انحنا دادن، اره کردن، جوش هوای داغ، چسباندن یا اتصال با پرچ یا پیچ و مهره به سطح بچسبانیم.

کار توسط کارگران ونصابان آموزش دیده شرکت های واردکننده انجام می شود
و مهم ترین بخش پروژه خواهد بود.

اتفاقا در استفاده از پانل ها در نمای آلومینیوم کامپوزیت در ایران همین بخش کار همیشه با مشکل مواجه بوده است.

نصب غیر اصولی و ناموزون در آمدن سطح نهایی،
به نقطه ضعیف کار با پانل های کامپوزیت آلومینیومی در ایران بدل شده است
که واردکنندگان محترم باید در این زمینه اقدامات موثری را به عمل آورند.

نصب پانل های آلومینیوم کامپوزیت

نصب پانل های آلومینیوم کامپوزیت

نتیجه گیری :

 در پایان باید گفت که بازار ورق های کامپوزیت نمای آلومینیوم کامپوزیت در ایران، بازاری تازه، نارس و اگر خوشبینانه بنگریم در حال شکوفایی است.

البته این شکوفایی در صورتی قابل دستیابی است که از تنش های بازار کاسته شود
و با در کنار هم قرار گرفتن تمامی عوامل دخیل در بازار این کالا و نظارت بر روی آن امنیت استفاده از این کالا بالا برود.

شرکت های وارد کننده این محصول باید، پانل های آلومینیوم کامپوزیت خود را به تایید استاندارد ساخت و ساز ایران برسانند

و در این زمینه از آگاهی رساندن به مردم کوتاهی نکنند؛

چرا که به هر صورت کاربرد آلومینیوم در نمای ساختمان های امروزی به عنوان یک اصل توسط طراحان جهانی پذیرفته شده
و به سرعت در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حال رشد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید!