نمونه قرارداد

برخی از نمونه های قرارداد طراحی ، نظارت ، فروش و اجرا ورق کامپوزیت و نما کامپوزیت را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید :

دقت داشته باشید که نمونه قرارداد ها خام می باشد و ملاک اصلی قرارداد نمی باشد و اعداد و تبصره ها قابل تغییر می باشد .

نمونه قراردادهای مرتبط به ورق کامپوزیت

 • 1

  نمونه قرارداد طراحی

  در این قرارداد می توانید موارد مورد نیاز در طراحی را مشاهده نمایید …

  دانلود قرارداد طراحی

 • 2

  نمونه قرارداد اجرا ورق کامپوزیت

  در این قرارداد می توانید موارد مهم در اجرا ورق کامپوزیت را مشاهده نمایید …

  دانلود قرارداد اجرا ورق کامپوزیت

 • 3

  نمونه قرارداد فروش ورق کامپوزیت

  در این قراراداد می توانید موارد مورد نیاز در فروش ورق کامپوزیت را مشاهده نمایید

  دانلود قرارداد فروش ورق کامپوزیت

 • 4

  نمونه قرارداد کلی ورق کامپوزیت

  در این قرارداد کلی همه موارد از جمله طراجی ، فروش و اجرا ورق کامپوزیت ذکر شده است

  نمونه قرارداد کلی ورق کامپوزیت

دانلود کلی نمونه قرارداد