نکاتی در اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت

نکاتی در اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت

نکاتی در اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت

۱- زیر سازی نمای کامپوزیت با استفاده از پروفیل مناسب ( قوطی ۴۰*۴۰) انجام شود.

۲-قوطی کشی ها کاملا بر نقشه ی اجرای نمای کامپوزیت منطبق باشد.

۳-کلیه اتصالات دراجرای نمای کامپوزیت چک شود و دارای جوش مناسب با بعد پنج میلیمتر باشد.

۴-تا اتمام عملیات اجرای نمای کامپوزیت برچسب های روی ورق ها کنده نشود.

۵-پروفیل های عرضی و ارتفاعی و همچنین دستک ها به طور دقیق تراز و شاقول باشند.

۶-اگر فاصله ی زیادی بین نمای ساختمان و دیوار اصلی ساختمان باشد
طول دستک ها افزایش می یابد
و باید از دستک های سایز مناسب و با اتصالات محاسبه شده استفاده نمود.

۷-دقت لازم مبذول شود تا پس از پایان اجرای نمای کامپوزیت ورق ها همباد بوده
و حالت پله پله نداشته باشند
و همچنین امتداد شیارها در یک راستا باشند.

۸- قبل از خرید ورق های مورد استفاده در نمای کامپوزیت حتما با کارشناسان این حیطه مشورت شود
تا شرایط محیطی اجرا در خریداری ورق ها و نصب آن ها دخیل باشد.

برای خرید ورق کامپوزیت از ما مشاوره بگیرید : ارتباط با ما

۹-در اجرای نمای کامپوزیت از ورق با ضخامت حداقل ۴ میلیمتر (نیم میلیمتر ضخامت هر لایه آلومینیوم و ۳ میلیمتر ضخامت هسته میانی) استفاده شود.
در طراحی نمای کامپوزیت انتخاب محل درزها بسیار حائز اهمیت است
چون در مقدار پرت تاثیر بسزایی دارد
این مطلب با توجه به ابعاد ورق باید محاسبه گردد.

۱۰-ورق نمای کامپوزیت تولیدی در هر کارخانه ابعاد خاصی دارد باید دقت شود طراحی نمای کامپوزیت با توجه به ابعاد ورق ها باشد.

۱۱-برش در گوش های قطعات ورق های نمای کامپوزیت باید طوری باشند که درز در گوشه نیفتد چون قطعات بعد از خم شدن به هم جوش نمیشوند و درزهای باز مانده علاوه بر ظاهر نازیبا سبب جذب آب نیز میشوند.

۱۲-در صورت آب بندی ور قهای نمای کامپوزیت این عملیات با استفاده از چسب سیلیکون و لاستیک های آب بند کامل و دقیق انجام شود.

۱۳-برای جلوگیری از خوردگی میان آهن و آلومینیوم از لاستیک دی الکتریکال استفاده شود.

نکاتی در اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت

نکاتی در اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت

این مطلب را به اشتراک بگذارید!