گواهینامه و استاندارد ورق کامپوزیت پرمیوم باند

گواهینامه و استاندارد ورق کامپوزیت پرمیوم باند

گواهینامه و استاندارد ورق کامپوزیت پرمیوم باند

گواهینامه و استاندارد ورق کامپوزیت ، که پس از گذراندن تست ها آزمایشات مختلف از آزمایشگاه های معتبر دنیا موفق به دریافت گواهینامه ها و استانداردها معتبری گردیده است که شامل:

CE  : گواهینامه انطباق محصول

پس از انجام تست های کشش و خمش بر روی ورق کامپوزیت آلومینیومی پرمیوم باند در آزمایشگاه مجهز بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز  بر اساس استاندارد ASTM 855 و نیز تست های صورت گرفته از قبیل انتقال حرارت ، اشتعال پذیری ، چسبندگی و مقاومت شیمیایی در آزمایشگاه موسسه تحقیقاتی رنگ امیر کبیر و نتایج حاصل ، برند پرمیوم باند موفق به اخذ گواهینامه CE (استاندارد مجوز ارسال محصولات به اروپا ) از کمپانی IQS  انگلستان در تاریخ 18/08/2012 گردید.

گواهینامه تائید کیفیت کالا جهت صادرات به اروپا

گواهینامه CE انطباق محصول

ISO9001:2008 : گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

این گواهینامه که نظام اداری هر مجموعه  را در بر میگیرد

پس از انجام ممیزی در سازمان در اکتبر 2012 از موسسه ITCC انگلستان و نیز از موسسه  UDEM  آلمان موفق به اخذ این گواهینامه گردید.

این گواهینامه موجب نگرش فرایندی ، چگونگی مدیریت استاندارد ، بهبود مداوم در تمامی واحدها ، تضمین کیفیت و حفظ سطح آن، ساده زایی اصلاح گردش کار و فرایندها ، پی بردن به نقاط ضعف و قوت سازمان با استفاده از ابزارهای کاربردی پایش و اندازه گیری و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در جهت رفع مشکلات سازمان میگردد.

گواهینامه ISO 9001 : 2008

گواهینامه ISO9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت

ISO10002:2004 :گواهینامه استاندارد بین المللی رضایت مشتری

این گواهینامه که شامل مدیریت رسیدگی به شکایات و نظرات و انتقادات مشتریان میباشد

موجب مطالعه رفتار مشتریان با نظرسنجی های منطقی و اصولی و مکانیزم رسیدگی به نظرات مشتریان در سازمان میگردد.

گواهینامه و استاندارد ورق کامپوزیت

گواهینامه استاندارد بین المللی رضایت مشتری از ITCC انگستان

KYNAR500 :استاندارد روکش رنگ ورق

استاندارد کینار جهت تایید کیفیت رنگ ورق از موسسه IQS  انگلستان پس از ارائه گزارش حاصل از تست کیفیت رنگ ورق ، برند پرمیوم باند موفق به اخذ این گواهینامه در دی ماه 1391 گردید.

گواهینامه و استاندارد ورق کامپوزیت

استاندارد KYNAR500 روکش رنگ ورق

FR: استاندارد حریق

استاندارد حریق محصول از موسسه IQS  انگلستان پس از ارائه گزارش حاصل از تست آلیاژ آلومینیوم و پلی اتیلن ورق برند پرمیوم باند موفق به اخذ این گواهینامه در دی ماه 1391 گردید.

گواهینامه و استاندارد ورق کامپوزیت

گواهینامه تست حریق روی متریال های ساختمانی

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 

به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و براساس نتایج آزمون ها ،
بررسی انجام شده و گزارش فنی ، محصول ورق آلومینیوم کامپوزیت نما ( آلومینیوم – پلی اتیلن – آلومینیوم ) تولید شده شرکت تضامنی سیاح فر و خانداداش با نام تجاری PREMIUMBOND با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز انطباق دارد و برای استفاده در نمای ساختمان مناسب است .

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

این مطلب را به اشتراک بگذارید!